Scenariusz zajęć

Spotkanie z pszczelarzem
Pszczoła jako bioindykator środowiska naturalnego

Adresat: dzieci 5-12 lat

Treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane podczas zajęć:
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (I etap edukacyjny) realizowane podczas zajęć:
6. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

Cele ogólne:

 • zapoznanie z życiem pszczół
 • poznanie pracy pszczelarza
 • zapoznanie z wyglądem pszczół
 • bezpieczeństwo w kontakcie z pszczołami
 • poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka
 • poznanie właściwości odżywczych miodu

 • Cele operacykne

  dziecko:
 • zobaczy jak wygląda strój pszczelarza
 • dowie się na czym polega praca pszczelarza
 • oglądnie jak wygląda ul w środku
 • obejrzy sprzęt potrzebny w pracy pszczelarza (dłuto, podkurzacz, miotełka)
 • obejrzy preparaty owadów w powiększeniu cyfrowym
 • przymierzy strój pszczelarski
 • skosztuje miodu

 • Pomoce: strój pszczelarza, stroje pszczelarskie dla dzieci, tradycyjny ul trzcinowy z plastrami pustymi i z miodem, dłuto, podkurzacz, podkarmiaczka, pszczoły w klateczce transportowej, preparaty pszczoły i żądła z woreczkiem jadowym, trzmiela, osy, szerszenia, kamera cyfrowa, monitor multimedialny, kula woskowo-propolisowa, świeca woskowa, słoik z miodem , pocięte wafelki  Metody:
 • podające: opowiadanie, pogadanka
 • oglądowa: pokaz
 • eksponująca: film
 • Formy: praca indywidualna, zespołowa

  Przebieg:

  1. Wejście do sali pszczelarza w kombinezonie wraz z kapeluszem i w rękawicach.
  Rozmowa z dziećmi na temat: Kim jestem? Czym się zajmuje pszczelarz? W jaki sposób dba o pszczoły?

  2. Pokaz stroju pszczelarza.

  Rozmowa z dziećmi na temat: Z jakich elementów składa się strój pszczelarza? W jaki sposób chroni on pszczelarza? Jakie elementy ciała powinny być chronione i dlaczego - oczy, użądlenie w oko może spowodować utratę wzroku i inne.

  3. Pokaz ula.

  Otwieranie ula przez pszczelarza dłutem, posługiwanie się podkurzaczem i miotełką, wyjmowanie plastrów, beleczek i podkarmiaczki, kraty odgrodowej.
  Dzieci zaglądają do środka ula, dotykają go, wąchają, porównują ciężar plastrów wypełnionych miodem i pustych.

  Rozmowa na temat:
  Kto mieszka w ulu?
  Czym zajmują się pszczoły?
  Z czego zbudowane są plastry?
  Skąd bierze się miód w ulu?

  Oglądanie, dotykanie i wąchanie framentu plastra - poruszanie zagadnień z zakresu wytrzymałości materiałów
  w odniesieniu do ich masy i typu konstrukcji - zastosowanie kostrukcji "plastra miodu" w naszym otoczeniu.

  Wykonanie świecy woskowej z fragmentu plastra.

  4. Pogadanka na temat procesu wybierania miodu.

  Opowiadanie na temat pozyskiwania miodu z ula, z użyciem wcześniej obejrzanych przedmiotów takich jak: podkurzacz, miotełka oraz odsklepiacz.
  Wirówka do plastrów - poruszanie zagadnień związanych z siłą odśrodkową - gdzie spotykamy się z takim zjawiskiem?

  5. Obserwacja żywej pszczoły (zabezpieczonej w klateczce transportowej) oraz preparatów owadów w cyfrowym powiększeniu.
  Rozmowa na temat: Jak wygląda pszczoła? Z jakich części składa się jej ciało? Co w budowie ciała pomaga jej przy zbieraniu nektaru, pyłku kwiatowego, wody czy spadzi ?
  Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie podczas spotkania z pszczołą czy osą.
  Zagrożenia związane z możliwością połknięcia osy wraz z napojami o dużej zawartości cukru.

  6.Przymierzanie dziecięcych strojów pszczelarkich.

  7. Degustacja miodu na wafelkach.

  Zwrócenie uwagi na barwy miodów, konsystencje i smak oraz na ich wartości odżywcze i zdrowotne.

  Poznaj pszczoły bo warto
  Przedsiebiorstwo Wielobranżowe KONEKTOR
  Wszystkie prawa zastrzeżone.